Vår metod

Vi är inriktade på behandling av vuxna med kriminalitet, missbruk och samsjuklighet, eller ungdomar över 18 år som är på väg att hamna i någon av dessa kategorier.

Läs mer om vår metodik vi länkarna i menyn Vår metod.