Vår filosofi

Kunskapsbanken
Vi tror att den kunskapsbank som vi alla bär på ligger blockerad av ett trasigt inre och att vi genom att hjälpa till med KBT/psykoterapi utifrån individuella behov och kontrakt kan nå mycket bra resultat för individen. Att få tillgång till sin egen kunskapsbank utifrån sina egna värderingar och sin egen botten gör individen till en stark och fristående person och utgör på detta vis grunden till att kunna leva ett värdigt liv.

Kunskapsbanken, byggd på livserfarenhet, måste man ta tillvara för att klara av att möta allt det okända som väntar framöver i livet. Den behövs inte minst för att klara av alla hämningar som ”slogs på oss” redan i grundskolan och som sitter hårt inpräntade i själen hos många. Det behöver man inte vara missbrukare eller socialt handikappad för att känna av.

All kunskap är värdefull – Ta tillvara på den!

Positivt tänkande
Vi tror att alla människor har en positiv livssyn i grund och botten. Vi konsulenter har ett positivt tänkande vilket gör att vi, enbart utifrån detta, kan hjälpa till att skapa det positiva kraftfält som gör att individen hittar tillbaka till sin egen positiva grundkraft. Kraften som gör att gästen vågar och orkar ta itu med de olika beslut som han/hon kommer att ställas inför under sin kommande livstid. Ett positivt tänkande gör att vi som individer har mycket lättare att komma ifrån ett destruktivt levnadssätt och på så vis skapar vi oss en bra grund att leva och verka från, och detta kan på våra egna villkor skaffa oss en plats i samhällets ”elit” igen.

Huvudmålet är inte att göra våra gäster drogfria i första hand. Vårt mål är att hjälpa våra gäster att bli hela i själen, att få räta ut sina frågetecken och få lägga saker och ting på plats. På det sättet ska de inte behöva självmedicinera sig om något går på tok i framtiden. Vi vill hjälpa våra gäster att bli starka individer som klarar av att se objektivt, nyktert och kreativt på en motgång och ta sig an den, i stället för att gömma sig för den.

Vi individualanpassar alla våra behandlingar – beskrivningen är ju enbart vår drömbild!