Tilläggstjänster

Neuropsykiatri
Ett team som enbart arbetar med frågor kring ADHD och neuropsykiatriska frågeställningar är knutet till företaget och arbetsterapeuter finns också att tillgå. Teamet kan bistå med neuropsykiatriska utredningar. Vid sidan av detta utför vi också sociala utredningar.

Dessa tjänster ingår inte i grundkostnaden utan är resurser vi utnyttjar efter individuella behov och efter samråd med placerande myndigheter.
En psykiatriker är naturligtvis också knuten till företaget, i första hand för att göra psykiatriska bedömningar och utredningar. Däremot är det mindre vanligt att han skriver ut mediciner då detta inte är något alternativ som vi tror på.