Om oss

Swenska Rewansch är en familjevårdsenhet med huvudsäte/kontor i Jönköping samt filialer i Borås och Norrköping. Vi erbjuder kreativ och förstärkt familjehemsvård till Sveriges kommuner, Kriminalvården och Landsting sedan 15 år.

Vi ser att familjevårdsbehandling på ett påtagligt sätt gynnar våra gäster. De har i många fall levt i en mycket hård hierarki i kollektiven, på olika fängelser och institutioner. Avsaknaden av en sund familjekänsla är därför påtaglig för de allra flesta.

Vi har ramavtal med ett stort antal myndigheter och nya upphandlingar görs kontinuerligt.

Våra familjehem har en geografisk spridning från Dalarna till Skåne, men vi tar emot placeringar från hela landet.

Vi arbetar småskaligt, trots att vi har ca 25 platser på 3 konsulenter. Vi har mycket tid till att handleda familjerna och följa upp våra ärenden. Detta gör att vi alltid, med personlig kännedom, kan vara tillgängliga på telefonerna, dygnet runt.

Vi är oberoende såväl politiskt som religiöst, men har en stark tro på mänskligheten och på det positiva kraftfält som vi lever och verkar i.