Målgrupp & Målsättning

Vi är inriktade på behandling av vuxna med kriminalitet, missbruk och samsjuklighet, eller ungdomar över 18 år som är på väg att hamna i någon av dessa kategorier.


Vår målsättning
Avsikten med familjevårdsbehandlingen är att ge individen en struktur i vardagen genom att i en nära familjerelation få arbeta med dagliga sysslor och göromål.

Med hjälp av kognitiv beteendeterapi, KBT, vet vi att våra gäster kan få redskap att hantera sitt tidigare själsliga och beteendemässiga kaos. Det ger redskap att vända tidigare problem till tillgångar. Vill man sedan fördjupa sig i ”läran om sig själv” finns det naturligtvis andra terapiformer att tillgå.

Om man inte har egen bostad är det av största vikt att jobba mot detta redan från början när vistelsen inleds.

Att ”få in en fot” på arbetsmarknaden eller komma igång med studier för att senare få möjlighet att få arbete är centralt under familjehemsvistelsen.

Ytterligare ett mål, vid sidan av bostad och sysselsättning är körkortsbehörighet när detta är möjligt. Detta för att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Om man lyckas med ovanstående så ger det självinsikt samt självförtroende, vilket gör individen stark och utgör en bra plattform för ett socialt fungerande liv både i vardagen och på arbetsmarknaden.

Att slippa stämpeln!