Arbete & Fritid

Att arbeta tillsammans med, eller i närheten av, familjen för att på så vis skapa den vardagliga struktur som vi alla behöver för att kunna fungera och hitta ett välmående i, är en självklarhet. Att på fritiden få utmana sig själv och sitt mod för att stärka upp sitt självförtroende med olika sorters aktiviteter och fysisk tillvaro tror vi också är ett utmärkt sätt. Att på detta vis skapa nya sociala plattformar åt sig själv innebär ett nytt socialt nätverk på ett naturligt sätt.

Denna tillvaro ges ett stort utrymme i våra familjehem. Ha kul och lär dig att våga! Vill man sedan prova på olika sorters arbeten, t.ex. genom olika praktikplatser, lönebidrag, studier, så är det naturligtvis det vi kommer att arbeta för.

Fritidsvistelser har vi i grupp, två stycken varje år. En vinter/fjällvistelse och en sommar/vildmarksvistelse för att på så vis orka med, skapa motivation, empati och utveckla en grupptillhörighet. Här får gästen möjlighet till identifikation och kan bolla sina tankar med likvärdiga på ett avslappnat och naturligt sätt.

Allt går att lösa !